Aanvragen subsidie

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn er ook nog een aantal documenten nodig:

  • De statuten van jullie club/organisatie.
  • Een begroting (overzicht van inkomsten en uitgaven) van het project.
  • Een plan van aanpak voor het project.

Deze documenten kunt u mailen naar renske@fondsgehandicaptensport.nl